สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 20/01/2013
ปรับปรุง 16/04/2014
สถิติผู้เข้าชม 152199
Page Views 209711
ลิงค์ที่น่าสนใจ


แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
คู่มือ ระเบียบ แนวทางการปฏิบัติ
เอกสารงานบริหารกิจการนักเรียน
รวมระเบียบทางการศึกษา ครูบ้านนอก
กฎหมายการศึกษา
รวมระเบียบ กระทรวงศึกษาธิการ
พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียน
รวมระเบียบว่าด้วยการพัสดุ
หนังสือเวียนเกี่ยวกับการพัสดุ
ระเบียบ ก.ค.ศ.
ระเบีียบค่ารักษาพยาบาล
รวมกฎหมายการศึกษา
ระเบียบการใช้รถราชการ
คำสั่ง
เวรรักษาการณ์ เมษายน 2557 (อ่าน 56) 05 มี.ค. 57
เวรรักษาการณ์ มีนาคม 2557 (อ่าน 32) 03 มี.ค. 57
เวรประจำวัน (อ่าน 101) 15 พ.ย. 56
จัดแสดงผลงานโรงเรียน 4 ด้าน (อ่าน 175) 07 ส.ค. 56
กิจกรรมวันแม่ 12 สิงหา (อ่าน 162) 07 ส.ค. 56
เวรรักษาการณ์ เดือน สิงหาคม 2556 (อ่าน 173) 31 ก.ค. 56
สอบกลางภาคที่ 1-2556 (อ่าน 214) 10 ก.ค. 56
สอบ pre-o-net (อ่าน 203) 10 ก.ค. 56
คณะกรรมการคัดเลือกหนังสือห้องสมุดมีชีวิต (อ่าน 229) 05 ก.ค. 56
คณะกรรมการนำ้ดื่ม (อ่าน 224) 05 ก.ค. 56
คณะกรรมการโรงอาหาร (อ่าน 218) 05 ก.ค. 56
โครงการสร้างสำนึกพลเมือง (อ่าน 177) 26 มิ.ย. 56
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดสากลและวันสุนทรภู่ (อ่าน 145) 25 มิ.ย. 56
แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล “Data Management Center” ปีการศึ (อ่าน 145) 25 มิ.ย. 56
รับการประเมินประกันคุณภาพภายใน (อ่าน 150) 21 มิ.ย. 56
คณะกรรมการพิจารณา กยศ. (อ่าน 162) 11 มิ.ย. 56
กีฬาฟุตซอล ต้านยาเสพติด (อ่าน 127) 11 มิ.ย. 56
ครูพี่เลี้ยงนักศึกษาฝึกสอน (อ่าน 346) 11 มิ.ย. 56
สมุดบันทึกเวรประวัน (อ่าน 172) 10 มิ.ย. 56
ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล (อ่าน 555) 06 มิ.ย. 56
แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าท่ีจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1/2556...(เพิ่มเติม) (อ่าน 137) 06 มิ.ย. 56
แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าท่ีจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1/2556... (อ่าน 126) 06 มิ.ย. 56
สอบ pre-o-net (อ่าน 124) 06 มิ.ย. 56
กิจกรรมไหว้ครู ปี 2556 (อ่าน 141) 05 มิ.ย. 56
คณะกรรมการดำเนินงานห้องสมุดมีชีวิต (อ่าน 332) 03 มิ.ย. 56
เวรรักษาการณ์ เดือน มิถุนายน 2556 (อ่าน 112) 31 พ.ค. 56
“ สัปดาห์รณรงค์ต่อต้านการสูบบุหรี่ ” ปี 2556 (อ่าน 129) 30 พ.ค. 56
คำสั่งที่ 089/ 2556 ประเมินระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน (อ่าน 462) 30 พ.ค. 56
เวรประจำวันจันทร์ (อ่าน 216) 28 พ.ค. 56
อบรมคุณธรรม (อ่าน 216) 22 พ.ค. 56
เจ้าหน้าที่ดูแลห้องพยาบาล (อ่าน 170) 21 พ.ค. 56
ประชุมผู้ปกครอง (อ่าน 158) 15 พ.ค. 56
เวรประจำวัน (อ่าน 163) 15 พ.ค. 56
คำสั่งเวรยามรักษาความปลอดภัย เดือน พ.ค. 56 (อ่าน 971) 11 พ.ค. 56
โครงการเรียนฟรี 15 ปี (อ่าน 388) 08 พ.ค. 56
แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าที่จัดกิจกรรมการสอนลูกเสือ เนตรนารี และบำเพ็ญประโยชน์ (อ่าน 293) 19 เม.ย. 56
แต่งตั้งบุคลากรปฏิบัติหน้าท่ีจัดทำตารางเรียน ตารางสอน (อ่าน 398) 19 เม.ย. 56
ปฐมนิเทศนักเรียน ม.1 , ม.4 (อ่าน 166) 19 เม.ย. 56
แต่งตั้ังครูที่ปรึกษา (อ่าน 174) 19 เม.ย. 56
ไปราชการ (อ่าน 165) 09 เม.ย. 56

โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม
102 ม. 7   ต.บ้านไร่ อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย 64120 โทร.055-685217/055-685011/0818878018
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 สุโขทัย-ตาก