ผู้บริหาร

นายมนตรี คงเจริญ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 20/01/2013
ปรับปรุง 01/07/2015
สถิติผู้เข้าชม 325816
Page Views 440098
คู่มือ ระเบียบ แนวทางการปฏิบัติ
รวมระเบียบทางการศึกษา ครูบ้านนอก
กฎหมายการศึกษา
รวมระเบียบ กระทรวงศึกษาธิการ
พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียน
รวมระเบียบว่าด้วยการพัสดุ
หนังสือเวียนเกี่ยวกับการพัสดุ
ระเบียบ ก.ค.ศ.
ระเบีียบค่ารักษาพยาบาล
รวมกฎหมายการศึกษา
ระเบียบการใช้รถราชการ
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
รายชื่อศิษย์เก่า
เช็คเกรดออนไลน์
บันทึกเกรด
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
ลิ้งค์น่าสนใจ
ห้องเรียน ออนไลน์
ครูประสงค์ เสือคล้าย
ครูสุนันท์ ชลพิทักษ์
ครูแสงเดือน ฤทธิ์ขันธ์
ครูสมชาย เกตุขาว
ครูอุดร ขำคม
ครูนิวัติ จันทร์์จิตวิริยะ
ครูพิชญา งามสม
ครูานาฎสินี ปิ่นรัตน์
ครูศรีนวล หลวงแนม
ครูนิรุต มีเกิด
ครูดารารัตน์ รื่นรส
ครูชรินทร์ เธียรทิพย์วิบูล
ครูรพรรณ กาญจนตฤน
ครูอัจฉรา ชำนาญจิตร
ครูอนันต์ บัวเพ็ง
ครูเจริญ บุญจันทร์
ครูเจริญ บุญจันทร์
ครูรุ่งศักดิ์ สร้อยสน
ครูจุฬาลักษณ์ เจริญศิลป์
ครูอำภาพร คณะแพง
ครูจำลอง พรมเสน
ครูดำรงค์ ภู่เจริญ
ครูจันทนา ธราพรสกุลวงศ์
ครูศศินา ไทยสาย
ครูมาลี มั่นคง
ครูจรัล งามสม
ครูสุวัฒนา แก้วเทพ
ครูกมลพรรณ จ้อยสูงเนิน
ครูอำนวย เกิดช่าง
ครูสรวิช คำหลวง
ครูรัตนา เพ็ชรมุข
ครูสดับ พรมเสน
ครูวอาทิตยา อินทร์นุ่ม
ครูมานพ จันทร์หอม
ครูปิญาณี บูรณะชาต
ครูสุภาภรณ์ บัวกล้า
ครูนุจรีย์ พ่วงเฟื่อง
ครูวิไลภรณ์ ชิตพันธ์
รายงานผลการจัดการศึกษาประจำปี
รายงานผลการจัดการศึกษา SAR
คู่มือ
แผนงาน
you tube บ้านไร่พิทยาคม
ม.6/2 รุ่น 19 โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม
ช่วงที่ดีที่สุด - บ้านไร่พิทยาคม 21
จรวดขวดน้ำ...โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม!
จรวดขวดน้ำ โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม จังหวัดสุโขทัย
จรวดขวดน้ำ โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม
โคมลอย ม.6/2 โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม
โคมลอย...รร.บ้านไร่พิทยาคม (y)
โคมลอย โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม
อ.ประสงค์ เสือคล้าย เสียงดีมาก ๆ
กิจกรรม ร.ร.บ้านไร่พิทยาคม
หนังสือรุ่น บ้านไร่พิทยาคม รุ่น 15【OFFICIAL MV】by gu_kong
1/3 ปี56 บ้านไร่พิทยาคม
present school.wmv
เดินแบบม.2/2 โรงเรียนบ้านไร่
ม.6/3รุ่นที่18โรงเรียนบ้านไรพิทยาคม
Thailand Go Green บ้านไร่พิทยาคม
บีบอย บ้านไร่พิทยาคม
ระบบรายชื่อนักเรียน ครู
หน้าหลัก
ระบบบันทึกเวลามาเรียน
โรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน(โรงเรียนดีประจำอำเภอ) /โรงเรียนป้องกันสารเสพติดดีเด่น กระทรวงศึกษาธิการ /โรงเรียนปฏิรูปการศึกษาดีเด่น ปี 2545 / โรงเรียนโครงการสวนพฤกศาสตร์/โรงเรียนมาตรฐาน สมศ รอบที่ 3(รับรอง)/โรงเรียนแกนนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง/โรงเรียนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนดีเด่น ปี 2555 /โรงเรียนโครงการ TO BE NUMBER ONE /โรงเรียนห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบในโรงเรียน รุ่นที่ 6 /โรงเรียนอาสาสมัครลูกเสือ กกต. / โรงเรียนที่ชุมชนเชื่อมั่น / โรงเรียนคุณภาพมาตรฐานระดับชาติเพื่อเยาวชนในชนบท / โรงเรียนรางวัลพระราชทาน / โรงเรียนที่มุ่งสู่โรงเรียนมาตรฐานสากลเพื่ื่อการร่วมประชาคมอาเซียน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ปฏิทินปฏิบัติงาน 2558 27 เม.ย. 58
ตารางสอนครู ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 27 เม.ย. 58
ตารางเรียนนักเรียน ทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา 2558 27 เม.ย. 58
รวมโครงการ แผนงานที่ครูเสนอมาทั้งหมด ปีการศึกษา 2558 12 เม.ย. 58
เชิญชวนครูโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม ทุกท่าน ลงทะเบียน TEPE ONLINE ได้แล้วตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2558 เป 03 เม.ย. 58
ประกาศโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ดนตรีวงดุริยางค์ (ฉบับแก้ไข) 02 เม.ย. 58
ยกเลิกประกาศโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ดนตรีวงดุริยางค์ 02 เม.ย. 58
ตัวอย่างแบบฟอร์มเสนอขออนุมัติโครงการ ปี 57 07 ส.ค. 57
การจัดสรรงบประมาณปีการศึกษา 2557 14 ก.ค. 57
ประกาศผลครูผู้ผ่านการอบรม SMART OFFICE รอบที่ 1 17 มี.ค. 57
ภาพกิจกรรม
พัฒนาโรงเรียน ม.5 29 ตุลาคม 2558
ปรับปรุงพัฒนาลอกร่องน้ำนักเรียน ม.6 27 ตุลาคม 2558
กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์นักเรียนชั้น ม.5
ศิลปหัตถกรรม ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ปี 2557
กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์นักเรียนชั้น ม.4
วันครู ปี2558
ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557
กีฬามัธยม ครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2557
แผผนงาน โครงการ ที่เสนอใหม่ ปี 2558(รอการพิจารณา)
สุขศึกษา จรัล โครงการสู่ความเป็นเลิศสุขศึกษา 12 เม.ย. 58
สุขศึกษา จรัล โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนพละ58 12 เม.ย. 58
วิทย์ อำภาพร โครงการพัฒนาห้องเรียน58 12 เม.ย. 58
วิทย์ อำภาพร โครงการพัฒนาทักษะและฟิสิกส์58 12 เม.ย. 58
วิทย์ อัจฉรา โครงการคลินิกวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา2558 (1) 12 เม.ย. 58
วิทย์ รุ่งศักดิ์ โครงการทัศนศึกษาวิทยาศาสตร์ 2558 (1) 12 เม.ย. 58
วิชาการ อุดร โครงการนิเทศ และสังเกตการสอน 12 เม.ย. 58
วิชาการ อบรมครูด้านการพัฒนาหลักสูตรและตัวชี้วัดการเรียน 12 เม.ย. 58
วิชาการ โครงการการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2558 12 เม.ย. 58
ภาษาไทย แสงเดือน โครงการส่งเสริมทักษะผู้เรียนตามวันสำคัญทางภาษาไทย 12 เม.ย. 58
หนังสือราชการแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ข้อมูลข่าวสาร นานาสาระ น่ารู้
ก้าวทุกวินาทีสหวิชา.Com
ข่าวการศึกษา
งานระบบดูแล
แบบรายงานการเยี่ยมบ้าน 17 มิ.ย. 57
แบบสำรวจทักษะการดำรงชีวิต 03 มิ.ย. 57
แบบประเมินพหุปัญญา 03 มิ.ย. 57
แบบประเมินความเครียด 03 มิ.ย. 57
แบบคัดกรองนักเรียน 31 พ.ค. 57
บันทึกพฤติกรรมนักเรียนเป็นรายบุคคล 31 พ.ค. 57
แบบบันทึกข้อมูลส่วนตัวนักเรียนระดับมัธยมศึกษา 31 พ.ค. 57
แบบการเยี่ยมบ้านนักเรียน 31 พ.ค. 57
แบบประเมิน SDQ ฉบับผู้ปกครอง 31 พ.ค. 57
แบบประเมิน SDQ ฉบับนักเรียนประเมินตนเอง 31 พ.ค. 57
แผนงาน โครงการ ประจำปีการศึกษา 255ึ7
โครงการส่งเสริมการอ่าน ปี 57 - พิชญา 23 มี.ค. 58
โครงการบริหารงานวิชาการ(สำนักงาน) - มานพ 23 มี.ค. 58
โครงการบริหารงานวัดผล - มานพ 23 มี.ค. 58
โครงการพัฒนาระบบงานวิชาการ - มานพ 23 มี.ค. 58
โครงการบริหารงานวัดผล(สำนักงานวิชาการ) - มานพ 23 มี.ค. 58
โครงการประชาสัมพันธ์ - พิชญา 23 มี.ค. 58
โครงการปรับปรุงระบบเสียงภายในโรงเรียน - เกียรตศักดิ์ 23 มี.ค. 58
โครงการพัฒนาความเข้มแข็งระบบดูแล - จรัล 23 มี.ค. 58
โครงการปรับปรุงพัฒนาจัดหาสื่อเทคโนโลยีห้องเรียนภาษาไทย - พิชญา 23 มี.ค. 58
โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ - อุดร 23 มี.ค. 58
    กรกฏาคม 2558   
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031 
ปฏิทินกิจกรรม
ไม่มีข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจ


งานบริหารบุคคล
โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม
102 ม. 7   ต.บ้านไร่ อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย 64120 โทร.055-685217/055-685011/0818878018
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 สุโขทัย-ตาก