ผู้บริหาร

นายมนตรี คงเจริญ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 20/01/2013
ปรับปรุง 13/02/2015
สถิติผู้เข้าชม 277370
Page Views 377316
คู่มือ ระเบียบ แนวทางการปฏิบัติ
รวมระเบียบทางการศึกษา ครูบ้านนอก
กฎหมายการศึกษา
รวมระเบียบ กระทรวงศึกษาธิการ
พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียน
รวมระเบียบว่าด้วยการพัสดุ
หนังสือเวียนเกี่ยวกับการพัสดุ
ระเบียบ ก.ค.ศ.
ระเบีียบค่ารักษาพยาบาล
รวมกฎหมายการศึกษา
ระเบียบการใช้รถราชการ
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
รายชื่อศิษย์เก่า
เช็คเกรดออนไลน์
บันทึกเกรด
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
ลิ้งค์น่าสนใจ
ห้องเรียน ออนไลน์
ครูประสงค์ เสือคล้าย
ครูสุนันท์ ชลพิทักษ์
ครูแสงเดือน ฤทธิ์ขันธ์
ครูสมชาย เกตุขาว
ครูอุดร ขำคม
ครูนิวัติ จันทร์์จิตวิริยะ
ครูพิชญา งามสม
ครูานาฎสินี ปิ่นรัตน์
ครูศรีนวล หลวงแนม
ครูนิรุต มีเกิด
ครูดารารัตน์ รื่นรส
ครูชรินทร์ เธียรทิพย์วิบูล
ครูรพรรณ กาญจนตฤน
ครูอัจฉรา ชำนาญจิตร
ครูอนันต์ บัวเพ็ง
ครูเจริญ บุญจันทร์
ครูเจริญ บุญจันทร์
ครูรุ่งศักดิ์ สร้อยสน
ครูจุฬาลักษณ์ เจริญศิลป์
ครูอำภาพร คณะแพง
ครูจำลอง พรมเสน
ครูดำรงค์ ภู่เจริญ
ครูจันทนา ธราพรสกุลวงศ์
ครูศศินา ไทยสาย
ครูมาลี มั่นคง
ครูจรัล งามสม
ครูสุวัฒนา แก้วเทพ
ครูกมลพรรณ จ้อยสูงเนิน
ครูอำนวย เกิดช่าง
ครูสรวิช คำหลวง
ครูรัตนา เพ็ชรมุข
ครูสดับ พรมเสน
ครูวอาทิตยา อินทร์นุ่ม
ครูมานพ จันทร์หอม
ครูปิญาณี บูรณะชาต
ครูสุภาภรณ์ บัวกล้า
ครูนุจรีย์ พ่วงเฟื่อง
ครูวิไลภรณ์ ชิตพันธ์
รายงานผลการจัดการศึกษาประจำปี
รายงานผลการจัดการศึกษา SAR
คู่มือ
แผนงาน
you tube บ้านไร่พิทยาคม
ม.6/2 รุ่น 19 โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม
ช่วงที่ดีที่สุด - บ้านไร่พิทยาคม 21
จรวดขวดน้ำ...โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม!
จรวดขวดน้ำ โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม จังหวัดสุโขทัย
จรวดขวดน้ำ โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม
โคมลอย ม.6/2 โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม
โคมลอย...รร.บ้านไร่พิทยาคม (y)
โคมลอย โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม
อ.ประสงค์ เสือคล้าย เสียงดีมาก ๆ
กิจกรรม ร.ร.บ้านไร่พิทยาคม
หนังสือรุ่น บ้านไร่พิทยาคม รุ่น 15【OFFICIAL MV】by gu_kong
1/3 ปี56 บ้านไร่พิทยาคม
present school.wmv
เดินแบบม.2/2 โรงเรียนบ้านไร่
ม.6/3รุ่นที่18โรงเรียนบ้านไรพิทยาคม
Thailand Go Green บ้านไร่พิทยาคม
บีบอย บ้านไร่พิทยาคม
โรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน(โรงเรียนดีประจำอำเภอ) /โรงเรียนป้องกันสารเสพติดดีเด่น กระทรวงศึกษาธิการ /โรงเรียนปฏิรูปการศึกษาดีเด่น ปี 2545 / โรงเรียนโครงการสวนพฤกศาสตร์/โรงเรียนมาตรฐาน สมศ รอบที่ 3(รับรอง)/โรงเรียนแกนนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง/โรงเรียนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนดีเด่น ปี 2555 /โรงเรียนโครงการ TO BE NUMBER ONE /โรงเรียนห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบในโรงเรียน รุ่นที่ 6 /โรงเรียนอาสาสมัครลูกเสือ กกต. / โรงเรียนที่ชุมชนเชื่อมั่น / โรงเรียนคุณภาพมาตรฐานระดับชาติเพื่อเยาวชนในชนบท / โรงเรียนรางวัลพระราชทาน / โรงเรียนที่มุ่งสู่โรงเรียนมาตรฐานสากลเพื่ื่อการร่วมประชาคมอาเซียน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ลงนามถวายพระพรวันพ่อแห่งชาติทางเว็บไชต์ 02 ธ.ค. 57
คำสั่งวันปิยมหาราช 21 ต.ค. 57
ตัวอย่างแบบฟอร์มเสนอขออนุมัติโครงการ ปี 57 07 ส.ค. 57
การจัดสรรงบประมาณปีการศึกษา 2557 14 ก.ค. 57
ประหยัดพลังงานไฟฟ้า 05 มิ.ย. 57
ประกาศผลครูผู้ผ่านการอบรม SMART OFFICE รอบที่ 1 17 มี.ค. 57
ประกาศผลครูผูัผ่านการอยรม SCHOOL WEBSITE UPLOAD รอบที่ 1 17 มี.ค. 57
เอกสารประกอบการประชุม การวิเคราะห์ข้อสอบ 1 16 มี.ค. 57
เรื่อง ขอเพิ่มโลโก้ห้องสมุดมีชีวิตเพื่อการนำไปใช้ ในงานเอกสารต่างๆของโรงเรียน 05 มี.ค. 57
เรื่อง ขอปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโลโก้โรงเรียนเพื่อการนำไปใช้ ในงานเอกสารต่างๆของโรงเรียน 05 มี.ค. 57
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์นักเรียนชั้น ม.4
วันครู ปี2558
ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557
กีฬามัธยม ครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2557
ศิลปหัตถกรรม ภาคเหนือ ครั้งที่ 64 จ.แพร่
ปันน้ำใจจากพี่สู้น้อง...กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนบำเพ็ญประโยชน์ ม.4
ตรวจปัสาวะ 100 % ภาคเรียนที่ 2- 2557
วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2557
หนังสือ คู่มือ เครื่องมือพัฒนาระบบโรงเรียน
หลักสูตรการศึกษาขั้นพืื้นฐาน 2551 07 พ.ค. 57
เอกสารประกอบการประชุม การวิเคราะห์ข้อสอบ 2 16 มี.ค. 57
เอกสารประกอบการประชุม การวิเคราะห์ข้อสอบ 1 16 มี.ค. 57
แนวทางการนำจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนสู่การปฏิบัติ(ฉบับร่าง) 01 ก.ย. 56
พ ร บ การศึกษาแห่งชาติ 01 ก.ย. 56
พระราชบัญญัติระเบียบยริหาราชการกระทรวงศึกษาธิการ ๔๖ 01 ก.ย. 56
คู่มือโรงเรียนนิติบุคคล 01 ก.ย. 56
TQA Assessment Preparation 01 ก.ย. 56
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี กระทรวงศึกษาธิการ 01 ก.ย. 56
แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ 2555 - 2559 01 ก.ย. 56
หนังสือราชการแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ข้อมูลข่าวสาร นานาสาระ น่ารู้
ก้าวทุกวินาทีสหวิชา.Com
ข่าวการศึกษา
งานระบบดูแล
แบบรายงานการเยี่ยมบ้าน 17 มิ.ย. 57
แบบสำรวจทักษะการดำรงชีวิต 03 มิ.ย. 57
แบบประเมินพหุปัญญา 03 มิ.ย. 57
แบบประเมินความเครียด 03 มิ.ย. 57
แบบคัดกรองนักเรียน 31 พ.ค. 57
บันทึกพฤติกรรมนักเรียนเป็นรายบุคคล 31 พ.ค. 57
แบบบันทึกข้อมูลส่วนตัวนักเรียนระดับมัธยมศึกษา 31 พ.ค. 57
แบบการเยี่ยมบ้านนักเรียน 31 พ.ค. 57
แบบประเมิน SDQ ฉบับผู้ปกครอง 31 พ.ค. 57
แบบประเมิน SDQ ฉบับนักเรียนประเมินตนเอง 31 พ.ค. 57
    กุมภาพันธ์ 2558   
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
123456 7
891011121314
15161718192021
22232425262728
ปฏิทินกิจกรรม
07 ก.พ. 58 ถึง 08 ก.พ. 58
สอบโอเน็ต ม 6
ลิ้งค์น่าสนใจ


งานบริหารบุคคล
โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม
102 ม. 7   ต.บ้านไร่ อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย 64120 โทร.055-685217/055-685011/0818878018
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 สุโขทัย-ตาก