สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 20/01/2013
ปรับปรุง 27/08/2015
สถิติผู้เข้าชม 357114
Page Views 482053
คู่มือ ระเบียบ แนวทางการปฏิบัติ
รวมระเบียบทางการศึกษา ครูบ้านนอก
กฎหมายการศึกษา
รวมระเบียบ กระทรวงศึกษาธิการ
พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียน
รวมระเบียบว่าด้วยการพัสดุ
หนังสือเวียนเกี่ยวกับการพัสดุ
ระเบียบ ก.ค.ศ.
ระเบีียบค่ารักษาพยาบาล
รวมกฎหมายการศึกษา
ระเบียบการใช้รถราชการ
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
รายชื่อศิษย์เก่า
เช็คเกรดออนไลน์
บันทึกเกรด
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
ลิ้งค์น่าสนใจ
รายงานผลการจัดการศึกษาประจำปี
รายงานผลการจัดการศึกษา SAR
คู่มือ
แผนงาน
you tube บ้านไร่พิทยาคม
ม.6/2 รุ่น 19 โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม
ช่วงที่ดีที่สุด - บ้านไร่พิทยาคม 21
จรวดขวดน้ำ...โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม!
จรวดขวดน้ำ โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม จังหวัดสุโขทัย
จรวดขวดน้ำ โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม
โคมลอย ม.6/2 โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม
โคมลอย...รร.บ้านไร่พิทยาคม (y)
โคมลอย โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม
อ.ประสงค์ เสือคล้าย เสียงดีมาก ๆ
กิจกรรม ร.ร.บ้านไร่พิทยาคม
หนังสือรุ่น บ้านไร่พิทยาคม รุ่น 15【OFFICIAL MV】by gu_kong
1/3 ปี56 บ้านไร่พิทยาคม
present school.wmv
เดินแบบม.2/2 โรงเรียนบ้านไร่
ม.6/3รุ่นที่18โรงเรียนบ้านไรพิทยาคม
Thailand Go Green บ้านไร่พิทยาคม
บีบอย บ้านไร่พิทยาคม
โรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน(โรงเรียนดีประจำอำเภอ) /โรงเรียนป้องกันสารเสพติดดีเด่น กระทรวงศึกษาธิการ /โรงเรียนปฏิรูปการศึกษาดีเด่น ปี 2545 / โรงเรียนโครงการสวนพฤกศาสตร์/โรงเรียนมาตรฐาน สมศ รอบที่ 3(รับรอง)/โรงเรียนแกนนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง/โรงเรียนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนดีเด่น ปี 2555 /โรงเรียนโครงการ TO BE NUMBER ONE /โรงเรียนห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบในโรงเรียน รุ่นที่ 6 /โรงเรียนอาสาสมัครลูกเสือ กกต. / โรงเรียนที่ชุมชนเชื่อมั่น / โรงเรียนคุณภาพมาตรฐานระดับชาติเพื่อเยาวชนในชนบท / โรงเรียนรางวัลพระราชทาน / โรงเรียนที่มุ่งสู่โรงเรียนมาตรฐานสากลเพื่ื่อการร่วมประชาคมอาเซียน
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดทำคู่มือประชาชนสำหรับโรงเรียน 21 ก.ค. 58
ปฏิทินปฏิบัติงาน 2558 27 เม.ย. 58
ตารางสอนครู ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 27 เม.ย. 58
ตารางเรียนนักเรียน ทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา 2558 27 เม.ย. 58
รวมโครงการ แผนงานที่ครูเสนอมาทั้งหมด ปีการศึกษา 2558 12 เม.ย. 58
เชิญชวนครูโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม ทุกท่าน ลงทะเบียน TEPE ONLINE ได้แล้วตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2558 เป 03 เม.ย. 58
ประกาศโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ดนตรีวงดุริยางค์ (ฉบับแก้ไข) 02 เม.ย. 58
ยกเลิกประกาศโรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ดนตรีวงดุริยางค์ 02 เม.ย. 58
ตัวอย่างแบบฟอร์มเสนอขออนุมัติโครงการ ปี 57 07 ส.ค. 57
การจัดสรรงบประมาณปีการศึกษา 2557 14 ก.ค. 57
ภาพกิจกรรม
กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ชั้นม.4 ปีการศึกษา2558
กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์นักเรียนชั้น ม.5
ศิลปหัตถกรรม ระดับชาติ ครั้งที่ 64 ปี 2557
กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์นักเรียนชั้น ม.4
วันครู ปี2558
ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557
กีฬามัธยม ครั้งที่ 4 ปีการศึกษา 2557
ศิลปหัตถกรรม ภาคเหนือ ครั้งที่ 64 จ.แพร่
แผผนงาน โครงการ ที่เสนอใหม่ ปี 2558(รอการพิจารณา)
สุขศึกษา จรัล โครงการสู่ความเป็นเลิศสุขศึกษา 12 เม.ย. 58
สุขศึกษา จรัล โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนพละ58 12 เม.ย. 58
วิทย์ อำภาพร โครงการพัฒนาห้องเรียน58 12 เม.ย. 58
วิทย์ อำภาพร โครงการพัฒนาทักษะและฟิสิกส์58 12 เม.ย. 58
วิทย์ อัจฉรา โครงการคลินิกวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา2558 (1) 12 เม.ย. 58
วิทย์ รุ่งศักดิ์ โครงการทัศนศึกษาวิทยาศาสตร์ 2558 (1) 12 เม.ย. 58
วิชาการ อุดร โครงการนิเทศ และสังเกตการสอน 12 เม.ย. 58
วิชาการ อบรมครูด้านการพัฒนาหลักสูตรและตัวชี้วัดการเรียน 12 เม.ย. 58
วิชาการ โครงการการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2558 12 เม.ย. 58
ภาษาไทย แสงเดือน โครงการส่งเสริมทักษะผู้เรียนตามวันสำคัญทางภาษาไทย 12 เม.ย. 58
หนังสือราชการแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ข้อมูลข่าวสาร นานาสาระ น่ารู้
ก้าวทุกวินาทีสหวิชา.Com
ข่าวการศึกษา
งานระบบดูแล
แบบรายงานการเยี่ยมบ้าน 17 มิ.ย. 57
แบบสำรวจทักษะการดำรงชีวิต 03 มิ.ย. 57
แบบประเมินพหุปัญญา 03 มิ.ย. 57
แบบประเมินความเครียด 03 มิ.ย. 57
แบบคัดกรองนักเรียน 31 พ.ค. 57
บันทึกพฤติกรรมนักเรียนเป็นรายบุคคล 31 พ.ค. 57
แบบบันทึกข้อมูลส่วนตัวนักเรียนระดับมัธยมศึกษา 31 พ.ค. 57
แบบการเยี่ยมบ้านนักเรียน 31 พ.ค. 57
แบบประเมิน SDQ ฉบับผู้ปกครอง 31 พ.ค. 57
แบบประเมิน SDQ ฉบับนักเรียนประเมินตนเอง 31 พ.ค. 57
แผนงาน โครงการ ประจำปีการศึกษา 255ึ7
โครงการส่งเสริมการอ่าน ปี 57 - พิชญา 23 มี.ค. 58
โครงการบริหารงานวิชาการ(สำนักงาน) - มานพ 23 มี.ค. 58
โครงการบริหารงานวัดผล - มานพ 23 มี.ค. 58
โครงการพัฒนาระบบงานวิชาการ - มานพ 23 มี.ค. 58
โครงการบริหารงานวัดผล(สำนักงานวิชาการ) - มานพ 23 มี.ค. 58
โครงการประชาสัมพันธ์ - พิชญา 23 มี.ค. 58
โครงการปรับปรุงระบบเสียงภายในโรงเรียน - เกียรตศักดิ์ 23 มี.ค. 58
โครงการพัฒนาความเข้มแข็งระบบดูแล - จรัล 23 มี.ค. 58
โครงการปรับปรุงพัฒนาจัดหาสื่อเทคโนโลยีห้องเรียนภาษาไทย - พิชญา 23 มี.ค. 58
โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์ - อุดร 23 มี.ค. 58
ระบบรายชื่อนักเรียน ครู
หน้าหลัก
ระบบบันทึกเวลามาเรียน
    กันยายน 2558   
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   
ปฏิทินกิจกรรม
ไม่มีข้อมูล
งานบริหารบุคคล
ลิ้งค์น่าสนใจ


ห้องเรียน ออนไลน์
ครูประสงค์ เสือคล้าย
ครูสุนันท์ ชลพิทักษ์
ครูแสงเดือน ฤทธิ์ขันธ์
ครูสมชาย เกตุขาว
ครูอุดร ขำคม
ครูนิวัติ จันทร์์จิตวิริยะ
ครูพิชญา งามสม
ครูานาฎสินี ปิ่นรัตน์
ครูศรีนวล หลวงแนม
ครูนิรุต มีเกิด
ครูดารารัตน์ รื่นรส
ครูชรินทร์ เธียรทิพย์วิบูล
ครูรพรรณ กาญจนตฤน
ครูอัจฉรา ชำนาญจิตร
ครูอนันต์ บัวเพ็ง
ครูเจริญ บุญจันทร์
ครูเจริญ บุญจันทร์
ครูรุ่งศักดิ์ สร้อยสน
ครูจุฬาลักษณ์ เจริญศิลป์
ครูอำภาพร คณะแพง
ครูจำลอง พรมเสน
ครูดำรงค์ ภู่เจริญ
ครูจันทนา ธราพรสกุลวงศ์
ครูศศินา ไทยสาย
ครูมาลี มั่นคง
ครูจรัล งามสม
ครูสุวัฒนา แก้วเทพ
ครูกมลพรรณ จ้อยสูงเนิน
ครูอำนวย เกิดช่าง
ครูสรวิช คำหลวง
ครูรัตนา เพ็ชรมุข
ครูสดับ พรมเสน
ครูวอาทิตยา อินทร์นุ่ม
ครูมานพ จันทร์หอม
ครูปิญาณี บูรณะชาต
ครูสุภาภรณ์ บัวกล้า
ครูนุจรีย์ พ่วงเฟื่อง
ครูวิไลภรณ์ ชิตพันธ์
โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม
102 ม. 7   ต.บ้านไร่ อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย 64120 โทร.055-685217/055-685011/0818878018
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 สุโขทัย-ตาก