ผู้บริหาร

นายมนตรี คงเจริญ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 20/01/2013
ปรับปรุง 17/12/2014
สถิติผู้เข้าชม 256591
Page Views 347750
คู่มือ ระเบียบ แนวทางการปฏิบัติ
รวมระเบียบทางการศึกษา ครูบ้านนอก
กฎหมายการศึกษา
รวมระเบียบ กระทรวงศึกษาธิการ
พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ
ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียน
รวมระเบียบว่าด้วยการพัสดุ
หนังสือเวียนเกี่ยวกับการพัสดุ
ระเบียบ ก.ค.ศ.
ระเบีียบค่ารักษาพยาบาล
รวมกฎหมายการศึกษา
ระเบียบการใช้รถราชการ
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
รายชื่อศิษย์เก่า
เช็คเกรดออนไลน์
บันทึกเกรด
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
ลิ้งค์น่าสนใจ
ห้องเรียน ออนไลน์
ครูประสงค์ เสือคล้าย
ครูสุนันท์ ชลพิทักษ์
ครูแสงเดือน ฤทธิ์ขันธ์
ครูสมชาย เกตุขาว
ครูอุดร ขำคม
ครูนิวัติ จันทร์์จิตวิริยะ
ครูพิชญา งามสม
ครูานาฎสินี ปิ่นรัตน์
ครูศรีนวล หลวงแนม
ครูนิรุต มีเกิด
ครูดารารัตน์ รื่นรส
ครูชรินทร์ เธียรทิพย์วิบูล
ครูรพรรณ กาญจนตฤน
ครูอัจฉรา ชำนาญจิตร
ครูอนันต์ บัวเพ็ง
ครูเจริญ บุญจันทร์
ครูเจริญ บุญจันทร์
ครูรุ่งศักดิ์ สร้อยสน
ครูจุฬาลักษณ์ เจริญศิลป์
ครูอำภาพร คณะแพง
ครูจำลอง พรมเสน
ครูดำรงค์ ภู่เจริญ
ครูจันทนา ธราพรสกุลวงศ์
ครูศศินา ไทยสาย
ครูมาลี มั่นคง
ครูจรัล งามสม
ครูสุวัฒนา แก้วเทพ
ครูกมลพรรณ จ้อยสูงเนิน
ครูอำนวย เกิดช่าง
ครูสรวิช คำหลวง
ครูรัตนา เพ็ชรมุข
ครูสดับ พรมเสน
ครูวอาทิตยา อินทร์นุ่ม
ครูมานพ จันทร์หอม
ครูปิญาณี บูรณะชาต
ครูสุภาภรณ์ บัวกล้า
ครูนุจรีย์ พ่วงเฟื่อง
ครูวิไลภรณ์ ชิตพันธ์
รายงานผลการจัดการศึกษาประจำปี
รายงานผลการจัดการศึกษา SAR
คู่มือ
แผนงาน
โรงเรียนต้นแบบโรงเรียนในฝัน(โรงเรียนดีประจำอำเภอ) /โรงเรียนป้องกันสารเสพติดดีเด่น กระทรวงศึกษาธิการ /โรงเรียนปฏิรูปการศึกษาดีเด่น ปี 2545 / โรงเรียนโครงการสวนพฤกศาสตร์/โรงเรียนมาตรฐาน สมศ รอบที่ 3(รับรอง)/โรงเรียนแกนนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง/โรงเรียนระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนดีเด่น ปี 2555 /โรงเรียนโครงการ TO BE NUMBER ONE /โรงเรียนห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบในโรงเรียน รุ่นที่ 6 /โรงเรียนอาสาสมัครลูกเสือ กกต. / โรงเรียนที่ชุมชนเชื่อมั่น / โรงเรียนคุณภาพมาตรฐานระดับชาติเพื่อเยาวชนในชนบท / โรงเรียนรางวัลพระราชทาน / โรงเรียนที่มุ่งสู่โรงเรียนมาตรฐานสากลเพื่ื่อการร่วมประชาคมอาเซียน
ข่าวประชาสัมพันธ์
ลงนามถวายพระพรวันพ่อแห่งชาติทางเว็บไชต์ 02 ธ.ค. 57
คำสั่งวันปิยมหาราช 21 ต.ค. 57
ตัวอย่างแบบฟอร์มเสนอขออนุมัติโครงการ ปี 57 07 ส.ค. 57
การจัดสรรงบประมาณปีการศึกษา 2557 14 ก.ค. 57
ประหยัดพลังงานไฟฟ้า 05 มิ.ย. 57
ประกาศผลครูผู้ผ่านการอบรม SMART OFFICE รอบที่ 1 17 มี.ค. 57
ประกาศผลครูผูัผ่านการอยรม SCHOOL WEBSITE UPLOAD รอบที่ 1 17 มี.ค. 57
เอกสารประกอบการประชุม การวิเคราะห์ข้อสอบ 1 16 มี.ค. 57
เรื่อง ขอเพิ่มโลโก้ห้องสมุดมีชีวิตเพื่อการนำไปใช้ ในงานเอกสารต่างๆของโรงเรียน 05 มี.ค. 57
เรื่อง ขอปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโลโก้โรงเรียนเพื่อการนำไปใช้ ในงานเอกสารต่างๆของโรงเรียน 05 มี.ค. 57
ภาพกิจกรรม
1 ธันวาคม 2557 วันเอดส์โลก
แข่งขันตอบคำถามสารานุกรมระดับจังหวัด 23-ต.ค.57
ประเมินโรงเรียนสีขาว ภาคเรียนที่ 1/2557 20-ต.ค.57
"บ้านไร่เกมส์ 57" 30 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2557
วันแม่แห่งชาติและนิทรรศการ เปิดโลกกว้างแห่งการเรียนรู้(สัปดาห์ห้องสมุด) เปิดประตูสู่อาเซียน เรียนรู้
การแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย วันรพี 7 สิงหาคม 2557
การแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย วันรพี 6 สิงหาคม 2557
แข่งขันทักษะทางวิชาการ การใช้โปรแกรม Google Earth และ Qgis
หนังสือ คู่มือ เครื่องมือพัฒนาระบบโรงเรียน
หลักสูตรการศึกษาขั้นพืื้นฐาน 2551 07 พ.ค. 57
เอกสารประกอบการประชุม การวิเคราะห์ข้อสอบ 2 16 มี.ค. 57
เอกสารประกอบการประชุม การวิเคราะห์ข้อสอบ 1 16 มี.ค. 57
แนวทางการนำจุดเน้นการพัฒนาผู้เรียนสู่การปฏิบัติ(ฉบับร่าง) 01 ก.ย. 56
พ ร บ การศึกษาแห่งชาติ 01 ก.ย. 56
พระราชบัญญัติระเบียบยริหาราชการกระทรวงศึกษาธิการ ๔๖ 01 ก.ย. 56
คู่มือโรงเรียนนิติบุคคล 01 ก.ย. 56
TQA Assessment Preparation 01 ก.ย. 56
แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี กระทรวงศึกษาธิการ 01 ก.ย. 56
แผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติ 2555 - 2559 01 ก.ย. 56
หนังสือราชการแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ข้อมูลข่าวสาร นานาสาระ น่ารู้
ก้าวทุกวินาทีสหวิชา.Com
ข่าวการศึกษา
งานระบบดูแล
แบบรายงานการเยี่ยมบ้าน 17 มิ.ย. 57
แบบสำรวจทักษะการดำรงชีวิต 03 มิ.ย. 57
แบบประเมินพหุปัญญา 03 มิ.ย. 57
แบบประเมินความเครียด 03 มิ.ย. 57
แบบคัดกรองนักเรียน 31 พ.ค. 57
บันทึกพฤติกรรมนักเรียนเป็นรายบุคคล 31 พ.ค. 57
แบบบันทึกข้อมูลส่วนตัวนักเรียนระดับมัธยมศึกษา 31 พ.ค. 57
แบบการเยี่ยมบ้านนักเรียน 31 พ.ค. 57
แบบประเมิน SDQ ฉบับผู้ปกครอง 31 พ.ค. 57
แบบประเมิน SDQ ฉบับนักเรียนประเมินตนเอง 31 พ.ค. 57
    ธันวาคม 2557   
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
 123456
78910111213
141516 17 181920
2122 23 24252627
2829 30 31   
ปฏิทินกิจกรรม
17 ธ.ค. 57 ถึง 19 ธ.ค. 57
การแข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับภาค
23 ธ.ค. 57 ถึง 24 ธ.ค. 57
สอบกลางภาคเรียนี่ 2/2557
30 ธ.ค. 57
กิจกรรมวันคริสต์มาศ และปีใหม่
ลิ้งค์น่าสนใจ


งานบริหารบุคคล
โรงเรียนบ้านไร่พิทยาคม
102 ม. 7   ต.บ้านไร่ อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย 64120 โทร.055-685217/055-685011/0818878018
 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 38 สุโขทัย-ตาก